15.082019

Реши уравнения. х:(100000-99955)=16560:45 8704+х=89×(57269-49993) х×(375+25):5=1586+30414

Реши уравнения. х:(100000-99955)=16560:45 8704+х=89×(57269-49993) х×(375+25):5=1586+30414

Posted by Yvette | Posted at Aug 15, 2019 | Categories: Математика

Answers

MiloeChydo
MiloeChydo

x:45=368 x=368*45 x=16560 8704+x=89*7276 8704+x=647564 x=647564-8704 x=8860 x+400:5=32000 x+80=32000 x=32000-80 x=31920

Aug 15, 2019 02:42

Leave a answer