Право

20.072019

Срочно.. Вопрос и букву 1. Сабақтас құрмалас сөйлемнің қай түріне жататынын анықтаңыз. Ол мектепте жақсы оқыса, жоғары оқу орнына түседі. A) Қарсылықты. B) Шартты. C) Себеп. D) Мақсат. E) Мезгіл. 2. Мақсат бағыныңқы сабақтастың сұрақтарын табыңыз. A) Не мақсатпен? B) Қайтсе? C) Неліктен? D) Қашан? E) Қайтіп? 3. Себеп-салдар салалас құрмалас сөйлемнің жалғаулығын белгілеңіз. A) Бірақ. B) Және. C) Сондықтан. D) Біресе. E) Немесе. 4. Сөз тудырушы жұрнақ арқылы жасалған сын есім A) тап-таза B) қызылдау C) қара торы D) шыдамды E) сұлу 5. Қайталама қос сөзді анықтаңыз. A) Ата-анаңмен сөйлес. B) Көре-көре көсем болу. C) Алды-артына қарамау. D) Мақал-мәтел жаттау. E) Азық-түлік сатып алу. 6. Емлеге сай жазылған тұйық етістік A) жақу B) байыу C) кепу D) жайу E) оқу 7. Туынды зат есімді анықтаңыз. A) Арман. B) Жеңілдік. C) Көл. D) Дос. E) Ас. 8. Сын-қимыл үстеуі A) әдейі B) ақырын C) бекерге D) онша E) биыл 9. Тұрақты тіркесті табыңыз. A) Ит өлген жер. B) Жасыл дала. C) Жазғы табиғат. D) Қызыл өрік. E) Алыс жер. 10. Тұрақты тіркесті табыңыз. A) Жеңіл жүк. B) Көз ілмеді C) Дәмді ас. D) Қара же. E) Алыс аймақ. 11. Кейінді ықпал бар қатарды көрсетіңіз. A) Қоғамға пайда әкелу. B) Отбасы әдет-ғұрыптары. C) Денсаулығына байланысты. D) Қонақжай адамдар. E) Дастарқанның негізгі тамақтары. 12. Кейінді ықпалды табыңыз. A) Достарымен қыдырды. B) Мектепке сегізде келді. C) Байқаудан жеңіп шықты. D) Сәбидің бесігін тербетті. E) Өміріне дән риза. 13. Көмекші есімді анықтаңыз. A) Биікте. B) Үстінде. C) Далада. D) Үстелде. E) Адамда. 14. Көмекші есім бар сөз тіркесін анықтаңыз. A) Гүлдің иісінде. B) Көлдің суында. C) Үстелдің үстінде. D) Мұғалімнің журналында. E) Аңның жолында. 15. Рай түрін анықтаңыз. Ол кітапханаға барсын. A) Ашық. B) Шартты. C) Қалау. D) Бұйрық. E) Есімше. 16. Қалау райдың жұрнақтарын анықтаңыз. A) –а, -е, -й. B) –са, -се. C) –ған, -ген, -қан, -кен. D) –ып, -іп, -п. E) –ғы, -гі, -қы, -кі. 17. Неологизм қатарын табыңыз. A) Уақыт, көктем. B) Заңгер, зейнетақы. C) Радио, телефон. D) Сабақ, оқушы. E) Қоғам, адамзат. 18. Неологизм қатарын табыңыз. A) Нарық, несие. B) Заң, еңбекақы. C) Жұмыс, еңбек. D) Оқытушы, ғалым. E) Қоғамдық, ұрпақ. 19. Ырықсыз етіс жұрнақтарын анықтаңыз. A) -ыл,-іл, -л. B) -ыс, -іс,-с. C) -тыр, -тір. D) -қыз,-кіз. E) -ын, -ін, -н. 20. Ырықсыз етіс жұрнағы бар қатар A) Іліс, алыс B) Отырғыз, әкеліс C) Кетір, асыр D) Жегіз, ішкіз E) Жазыл, қарал

Акушер Право 1 0