09.042018

Proszę o rozwiązanie i wyjaśnienie:)

Führer Chemia 1 23

Proszę o rozwiązanie i wyjaśnienie:)

Posted by Führer | Posted at Apr 09, 2018 | Categories: Chemia

Answers

kuba20102001
kuba20102001

Witaj :) Prawidłowa odpowiedź 2. * Pierwszy odcinek krzywej łamanej przedstawia rosnące proporcjonalnie            energie   jonizacji (odrywania) kolejnych 3 elektronów walencyjnych glinu z        powłoki 3 (M).   Taki wzrost wynika  stąd, że I elektron odrywany jest od Al⁺, II elektron od          Al²⁺,  a elektron III od Al³⁺, czyli za każdym razem elektron odrywany jest   od jonów Al o coraz to większym ładunku.   Zatem, im silniej przyciągany jest elektron, tym większa jest energia (jonizacji)   potrzebna do oderwania go. * Drugi odcinek krzywej łamanej przedstawia rosnące szybciej niż poprzednio   energie jonizacji kolejnych, ale już silniej przyciąganych przez jadro Al,                elektronów  z powłoki 2 (L). To silniejsze przyciąganie elektronów powłoki 2   znajduje swoje odzwierciedlenie w bardzie stromym przebiegu drugiego   odcinka krzywej. * Należy zaznaczyć, że:   - zaprezentowany wykres powinien być punktowy,   - zaprezentowany wykres podaje tylko uśredniony przebieg zmian kolejnych     energii jonizacji, które w rzeczywistości nie rosną wprost proporcjonalnie. Semper in altum Pozdrawiam :)

Apr 09, 2018 12:51

Leave a answer